Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Soten jatko

Hartaasti ja monimutkaisella tavalla valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kaatui lopettelevan eduskunnan viime metreillä. Kaikilla puolueilla taitaa yhteinen käsitys siitä, että sote pitää saattaa maaliin mahdollisimman pian tulevalla kaudella. Tähän nähden asiasta on keskusteltu yllättävän vähän vaalikamppailun aikana.

Uudistus on välttämätön, jotta terveyskeskukset saadaan toimimaan kunnolla ja asiakkaiden pompottelu loppumaan tai ainakin vähenemään. Se, että koko sosiaali- ja terveydenhuolto on saman, suuren järjestäjän vastuulla, antaa tähän mahdollisuuden. Myös kaiken rahoituksen pitää kulkea sote-järjestäjän kautta. Silloin kukkaronnyörit ovat yksissä käsissä, eikä synny kiusausta vyöryttää kuluja toisten maksajien niskaan.

Soten käytännön onnistuminen on pitkälti kiinni siitä, miten muutoksen johtaminen hoidetaan. Tähän pitää satsata.

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite on terveyserojen kaventaminen - nykyään köyhemmät kuolevat selvästi rikkaita nuorempina. Pelkästään paremmiksi viritettävät terveyskeskukset eivät tätä pysty korjaamaan ainakaan riittävästi, vaan tarvitaan toimivaa ennaltaehkäisyä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tämä tarkoittaa muun muassa hyviä liikunta- ja kulttuuripalveluja, onnistunutta kaavoitusta ja muuta yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Nämä tehtävät jäävät edelleen kunnille, joita täytyykin kannustaa hyviin tuloksiin.

Perustuslain vuoksi näyttää siltä, että sote-järjestäjän ylin päättävä elin eli valtuusto pitää valita vaaleilla. Se on toki demokraattista, mutta minua hiukan huolestuttaa äänestysaktiivisuus. Riittäisikö kansalaisten innostus äänestämiseen? Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä kuitenkin säädetään lakipykälillä, ja toisaalta hoidoista päätetään pitkälti lääketieteellisin perustein.

Jos sote päätetään järjestää maakuntapohjalta, on samalla mietittävä muita seututasolle siirrettäviä tehtäviä. Ainakin maankäytön ja liikenteen suunnittelu, asumis-, työvoima- ja maahanmuuttoasiat sekä aluekehittäminen ja elinkeinopolitiikka kuuluisivat luontevasti aluehallinnolle. Laajemmat tehtävät varmasti lisäisivät myös kansalaisten äänestysintoa.

Samassa yhteydessä maakuntien lukumäärää pitää vähentää, mielellään lähelle kymmentä nykyisten 19 asemesta.


Timo Juurikkala 16.4.2015
Kommentit

AZU9ZcEBR6Z (12.10.2015 20:22:43)

NYKYISTEN KUNTIEN TALOUS VAHVISTUU 2015 EDUSKUNTAVAALIEN Jc4LKEENkaikille 8 eduskuntapuolueelle selve4e4, ette4 soten rauthoisje4rjestelme4uudistus ei onnistu eduskuntapuolueiden nykykyisille4 linjauksilla.Se merkitsee suoraan site4, ette4 kaikkia Suomen kuntia koskevat kuntaliitosselvitykset 1.7.2013 voimaan tulleen kuntajakolain perusteella te4lle4 vaalikaudella ovat turhia.Kataisen (kok.) hallitus ei ehdi se4te4e4 lakeja soten uuteen rauthoisje4rjestelme4e4n, koska lakitektin kirjoituksen aloituksessa vitkasteltiin.Eduskuntavaalien je4lkeen huhtikuussa 2015 Suomeen tulee suurella todenne4kf6isyydelle4 yksikanavainen terveyspalveluiden rauthoisje4rjestelme4kokonaisuus.Uusi rauthoisje4rjestelme4 sise4lte4e4 paljon yksityiskohtia, joita on valmisteltava jo nyt, niin ette4 uusi hallitus 2015 edsukuntavaalien je4lkeen voi se4e4te4e4 lait rivakasti.OIKEUKANSLERIN MARSSIJc4RJESTYSOikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta edellytte4ve4t, ette4 kuntien on tunnettava uusi sote-rauthoisje4rjestelme4lainse4e4de4ntf6 ennen kuin kunnat voivat tehde4 pe4e4tf6ksie4 kuntaliitosselvitysten perusteella.1.7.2013 voimaan tulleen kuntajakolain perusteella kuntajakoselvityksie4 tekevien selvitysmiehisten on kaikkein olennaisinta tuntea kaikki muutokset Suomen kuntien talouteen positiivisesti vaikuttavasta sote-rauthoisje4rjestelme4n muutoksesta, kuten yksikanavaisesta alueellisesta sote-palveluiden rauthoisje4rjestelme4ste4.Valtiontalouden tarkastusviraston analyysien perusteella alueellisia sote-palveluiden rahoittajia Suomessa olisi 5 erityisvastuualuetta (erva) tai 10—15 sairaanhoitopiirie4. Yhtene4 vaihtoehtona 5,4 miljoonan asukkaan Suomessa on VTV:n mukaan, ette4 olisi yksi kansallinen yksikanavainen terveyspalveluiden rahoittaja.Palveluiden tuottaminen on eri asia.


wTMFxx7u (29.4.2016 17:13:57)

The key is Lisbeth. Making her the real focus (and not splitting time with the Dr. Watson-ish what’s his name) might make folks scared to hang the movie on a young woman as a lead. But it is what would make the stories stand out as fefceru-aranthise material. But that’s not the books, so that’s not going to happen.


8HHC7vX27a (24.3.2017 05:05:25)

I'm so glad that the inrtenet allows free info like this!

Siirry sivun alkuun